Bezield werken met mij

Omdenken

Onze hersenen werken als een computer. Onze gedachten en overtuigingen komen voort uit dat wat erin is gestopt: de software waarop we draaien in ons leven. Kregen we andere programma's aangereikt via ouders, school en media, dan zouden we anders denken. We leven dus niet dé waarheid, maar een gefabriceerde waarheid gebaseerd op selectieve kennis en vastgeroeste overtuigingen. 

Toe aan nieuwe gedachten en andere overtuigingen? Die beter passen bij de tijd van nu vol veranderingen? Maak een afspraak met me!

Zoek jouw ziel

Het licht keert terug op aarde: we zien de misleiding en onderdrukking. We zien ook onze eigen menselijke blokkades of schaduwstukken die ons weerhouden van een liefdevol leven. Wat we zien dient opgeschoond te worden. Afstand doen van vastgeroeste overtuigingen en het helen van onverwerkte pijn. Alleen zo worden we zelf ook licht, nodig om een leven in eenheid en harmonie te kunnen scheppen. 

Wie of wat kan ons daarbij helpen? Onze ziel. Alleen onze ziel bezit de wijsheid, kracht en liefde om ons door deze turbulente tijd heen te helpen. De ziel zit niet in het hoofd vol aangeleerde programma's, maar in de buik vol authentieke gevoelens. Ook het gevoel van begrip, vertrouwen en overgave, nodig om bij het goddelijke gevoel te komen: het gevoel van één-zijn met al wat is.

Hulp nodig bij het vinden van je ziel? Maak een afspraak!

The meaning of life


Ooit kwam de ziel voort uit de goddelijke bron, klaar om een lange, lange reis te maken. Een ervaringsreis langs verschillende werelden vol uiteenlopende uitdagingen. Alles bedoeld om de ziel te laten groeien in wijsheid, kracht en liefde. 

Om de ziel de kans te geven ervaringen op te doen op aarde, een zwaar leven in de lagere dimensies, leven in pijn en angst, neemt de ziel een belichaming aan: de mens. De mens leeft tal van levens op aarde om diverse lessen te kunnen leren, met name op het gebied van emoties. In het ene leven ben je dader, in het andere leven slachtoffer. In het ene leven rijk, in een ander leven arm. 

Nu de ziel voldoende harde lessen in dualiteit heeft gehad, is de mens in deze hoedanigheid niet meer nodig. Door zich op te schonen van oude ideeën en onverwerkte pijn kan de mens weer samensmelten met het licht en de liefde van de ziel. De scheiding tussen de aardse mens en goddelijke ziel mag worden opgeheven.  Dit noemen we het ascensieproces.

Het nieuwe leven gaan we dus als bezield mens zelf vormgeven, overeenkomstig diep gevoelde verlangens. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. In vrijheid delen wordt het nieuwe normaal.  Niet op de oude aarde maar in een nieuwe omgeving...

Het leven is een oneindig samenspel van cycli

Het leven speelt zich niet af op een rechte lijn, verloopt niet lineair, loopt niet van één punt in de tijd naar een volgend punt in de tijd. Er is meer dan een verleden, heden en toekomst. Meer dan één jaar of één leven. Het leven is een samenspel van ronddraaiende spiralen of cycli: korte cycli en lange cycli. Van een maand en jaar tot cycli van honderdduizenden en zelfs miljoenen jaren. Elke cyclus heeft een begin en eindpunt, een geboorte en overgang. Elke cyclus is bedoeld om iets te ervaren, iets op te bouwen en af te ronden. 

Op dit moment komen alle cycli op de oude aarde tot een einde, alles wordt afgehecht en opgeruimd. De mens, zoals we die kennen, zal niet meer zijn, de aarde en zelfs dit zonnestelsel zullen verdwijnen. Alles wordt in gereedheid gebracht om met nieuwe cycli van start te kunnen gaan. Een nieuw beginpunt in de tijd, om nieuwe spiralen in werking te zetten. Met nieuwe uitdagingen, kleine en grote, leuke en minder leuke. Het leven als een eeuwigdurende ervaringsreis en groeiproces.