Blog 


Om de artikelen in mijn blog te kunnen begrijpen, moet je het volgende weten: we leven in een tijd van verandering. De oude tijd vol dualiteit, angst en onwetendheid ruilen we in voor een nieuwe tijd van eenheid, vertrouwen en bewust-zijn. Het oude leven in tegenstellingen en strijd, vormgegeven vanuit ons ego, maakt plaats voor een nieuw leven in harmonie, vormgegeven vanuit de ziel. Dit is dé uitdaging waar we de komende tijd voor staan...

Het oude systeem van ongelijkheid, angst en controle piept en kraakt in zijn voegen. Wachten is op het moment dat het definitief vastloopt en geheel instort. Het nieuwe systeem van gelijkwaardigheid, vertrouwen en verbinding wacht om te worden opgebouwd.

Een tijd met een belangrijk keuzemoment voor een ieder van ons. Iedereen staat thans voor de keuze: kies ik voor angst en controle of voor liefde en vertrouwen, voor begoocheling en betutteling of voor inspiratie en vrijheid, voor beeldvorming en gekunsteld of voor authenticiteit en puur? Kortom: een keuze om wel of niet opzoek te gaan naar de ziel in onszelf.

Mensen die weigeren met zichzelf aan de slag te gaan, die de roep van de ziel blijven negeren, zullen ook vastlopen, net als het oude systeem. Wie mee wil in de nieuwe tijd naar een leven in vrijheid, gelijkwaardigheid en verbinding, zal aan zichzelf moeten gaan werken. Weg angst en controle, hallo vertrouwen en overgave.

Lees mijn blog om een idee te krijgen wat dit inhoudt. Voor inspiratie en ter uitdaging!

David Goedhart

Er raast een storm over de aarde. Alles verandert in rap tempo. Van dorps- en buurtgenoten zijn we in korte tijd uitgegroeid tot wereldbugers. We surfen de hele wereld over en kijken via de media bij elkaar naar binnen. Ook ontmoeten we elkaar in levende lijve door zaken als massatoerisme en massamigratie. Deze complexe en ingrijpende...

Succes uitstralen is helemaal in. In levende lijve of via berichtjes op social media. Om goede sier te maken, willen we een leuke studie volgen, een uitdagende baan hebben, veel geld verdienen, mooie kleding dragen, talrijke vrienden verzamelen en in een kinky auto rijden. Als we slagen, mag iedereen het weten, als we falen, houden we de schijn op....

Door de kruisiging van Jezus 2000 jaar geleden is het Christuslicht op aarde gedoofd. Een duistere periode brak aan, waarin wij alle uithoeken van het duistere leven konden onderzoeken en ervaren. Van een leven zonder Gods licht en liefde. Van oorlog voeren en doden, van onderdrukken en martelen, van achterstellen en misbruiken. Nu we het diepste...

We leven op aarde om de dualiteit te ervaren. Zodra we hier onze ogen openen, zien we een wereld vol tegenstellingen en strijd. Wij mensen verschillen in alles: in huidskleur, religie, geslacht, geaardheid, bezit, talent, nationaliteit, taal, etc. Omdat wij verschillen als tegenstellingen zien en niet als aanvullingen, gaan we de strijd aan met...

Wat is liefde? We smachten ernaar, maar waar verlangen we precies naar? Zijn het de kriebels die we voelen als we aan iemand denken, de vlinders in onze buik als we iemand zien? Het is anders, het is meer. Liefde is houden van. Blijft de vraag wat het precies is. Willen we het bewust ervaren, dan is kennis van de liefde onontbeerlijk. ...

We leven in een kapitalistische maatschappij, waarin geld verdienen centraal staat. Hoe meer, hoe beter. Van jongs af aan worden we opgeleid om mee te draaien in de grote economische motor. Er is geen ontkomen aan. Wie niet meedraait heeft geen dak boven zijn hoofd, geen eten op zijn bord en geen dokter aan zijn bed. Wie ermee klaar...

Maakt geld nou wel of niet gelukkig? Dé vraag die iedereen weleens stelt, Maar ook de vraag waar niet iedereen een bevredigend antwoord op kan dichten. We zijn niet helemaal zeker van onze zaak. Er kleven ook zoveel aspecten aan, nog los van bijkomende gevoelens en emoties. Maakt geld nou wel of niet gelukkig?

Waarom leven wij eigenlijk? Wat is het nut van ons bestaan? Wie daar een antwoord op dicht, is vaak gelukkiger dan mensen die onwetend zijn. Zingeving en geluk gaan hand in hand. In dit artikel geef ik mijn visie op zingeving, een visie vanuit een breed en hoog perspectief beschreven.

Wie de ontwikkelingen op aarde beziet, gelooft zijn ogen niet. Ondanks het feit dat reeds velen het licht in zichzelf hebben ontstoken, tiert het duister nog welig. Veelverdieners graaien maar door en vechtersbazen draven maar door. Hoe kunnen wij, als lichtwerkers, hiermee omgaan?

Dit artikel is een reisverslag van de ziel: ons hogere zelf, ons ware zelf. Door weer kennis te maken met de ziel, leren we het leven vanuit zielsniveau te bezien. Alleen vanuit dit hogere standpunt kunnen we de veranderingen op aarde begrijpen en accepteren.

Vanaf de kleuterschool tot aan het pensioen dient de mens het kapitalistische systeem. Vele tientallen jaren rennen we rond, vaak met de tong op de schoenen. Eerst op school, daarna op de werkvloer. Het kan ook anders. We kunnen ook een werksysteem bedenken dat in dienst van de mens staat.

Om mee te kunnen gaan in de hogere energietrilling van het leven op aarde, dienen we de liefde voor onszelf, de ander en al wat leeft te hervinden. Hierdoor gaan we een constructieve bijdrage leveren aan het leven op aarde in plaats van alles af te breken.

Tijdens zijn leven deed Jezus een belofte: Ooit zal ik wederkeren om een tijdperk van licht en liefde in te luiden, oftewel het Koninkrijk Gods. Zijn voorspelling was voer voor menig speculatie de afgelopen 2000 jaar. Klopt de profetie? Zo ja, wanneer en hoe dan?

Met kerst herdenken we de geboorte van een van de meest aansprekende mensen op aarde ooit: Jezus. Een man die zijn naasten liefhad, een man die de ogen van zijn medemens opende met inspirerende inzichten en opmerkelijke wonderen. Hoe kreeg hij, de eenvoudige timmermanszoon uit Nazareth, dit voor elkaar? Waarom was hij eigenlijk naar de aarde...

Transformatie is verandering. We transformeren niet door een kunstje te leren, niet door wat kennis te verzamelen of bepaalde vaardigheden te leren. Ook niet door een nieuw kapsel of andere kleren. Dit is slechts uiterlijke schijn, meer van hetzelfde. Transformatie gebeurt niet buiten ons, maar ín ons. Het is een verandering van ons wezen, ons...