BLOG

Om de artikelen in mijn blog te kunnen begrijpen, moet je het volgende weten: we leven in een tijd van grote verandering. De oude tijd van dualiteit, angst en onwetendheid ruilen we in voor een nieuwe tijd van eenheid, vertrouwen en bewust-zijn. Het leven in tegenstellingen en strijd, vormgegeven vanuit ons ego, maakt plaats voor een leven in harmonie, vormgegeven vanuit de ziel. In die zin beleven we thans het einde der oude tijden en het begin der nieuwe tijden. Het oude systeem begint met de dag meer te wankelen. Wachten is op het laatste zetje...

Een tijd met een belangrijk keuzemoment voor een ieder van ons. Iedereen staat thans voor de keuze: kies ik voor angst en controle of voor liefde en vertrouwen, voor misleiding en onderdrukking of voor inspiratie en vrijheid, voor tegenstellingen en strijd of voor eenheid en harmonie? Een keuze die ook iedereen in het publieke domein zal moeten maken...  

Waar kies jij voor? Weet dat jouw keuze bepaalt in welke wereld jij straks leeft.

In de nieuwe tijd staat het ontwikkelingsproces van ieder individu centraal. We leven niet meer om het systeem in stand te houden en om de elite te dienen, maar om onze persoonlijke kwaliteiten verder te kunnen ontwikkelen, waaronder onze wijsheid, kracht en liefde. Om hier de noodzakelijke ruimte voor te krijgen, gaan we een politiek-maatschappelijk systeem scheppen dat ons steunt. Een systeem waarin de opbrengsten gelijkmatig verdeeld worden en niet voorbehouden zijn aan een kleine bevoorrechte groep.

Dit betekent wel dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Niet meer afschuiven of overdragen, maar zelf aan het roer van je leven gaan staan. Om individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moeten we aan onszelf gaan werken. Alles in ons dat onze liefdevolle kracht in de weg staat, moet worden opgeruimd. Denk aan oude overtuigingen (denken) en onverwerkte pijn en angst (voelen). 

Wie mee wil in de nieuwe tijd richting een harmonieus leven, zal aan zichzelf moeten gaan werken. Lees mijn blog om een idee te krijgen wat dit inhoudt. Voor inspiratie en ter uitdaging! 

Doe je mee?

David Goedhart

Er raast een storm over de aarde. Alles verandert in rap tempo. Van dorps- en buurtgenoten zijn we in korte tijd uitgegroeid tot wereldbugers. We surfen de hele wereld over en kijken via de media bij elkaar naar binnen. Ook ontmoeten we elkaar in levende lijve door zaken als massatoerisme en massamigratie. Deze complexe en ingrijpende...

Succes uitstralen is helemaal in. In levende lijve of via berichtjes op social media. Om goede sier te maken, willen we een leuke studie volgen, een uitdagende baan hebben, veel geld verdienen, mooie kleding dragen, talrijke vrienden verzamelen en in een kinky auto rijden. Als we slagen, mag iedereen het weten, als we falen, houden we de schijn op....

Door de kruisiging van Jezus 2000 jaar geleden is het Christuslicht op aarde gedoofd. Een duistere periode brak aan, waarin wij alle uithoeken van het duistere leven konden onderzoeken en ervaren. Van een leven zonder Gods licht en liefde. Van oorlog voeren en doden, van onderdrukken en martelen, van achterstellen en misbruiken. Nu we het diepste...

We leven op aarde om de dualiteit te ervaren. Zodra we hier onze ogen openen, zien we een wereld vol tegenstellingen en strijd. Wij mensen verschillen in alles: in huidskleur, religie, geslacht, geaardheid, bezit, talent, nationaliteit, taal, etc. Omdat wij verschillen als tegenstellingen zien en niet als aanvullingen, gaan we de strijd aan met...

Wat is liefde? We smachten ernaar, maar waar verlangen we precies naar? Zijn het de kriebels die we voelen als we aan iemand denken, de vlinders in onze buik als we iemand zien? Het is anders, het is meer. Liefde is houden van. Blijft de vraag wat het precies is. Willen we het bewust ervaren, dan is kennis van de liefde onontbeerlijk. ...

We leven in een kapitalistische maatschappij, waarin geld verdienen centraal staat. Hoe meer, hoe beter. Van jongs af aan worden we opgeleid om mee te draaien in de grote economische motor. Er is geen ontkomen aan. Wie niet meedraait heeft geen dak boven zijn hoofd, geen eten op zijn bord en geen dokter aan zijn bed. Wie ermee klaar...

Maakt geld nou wel of niet gelukkig? Dé vraag die iedereen weleens stelt, Maar ook de vraag waar niet iedereen een bevredigend antwoord op kan dichten. We zijn niet helemaal zeker van onze zaak. Er kleven ook zoveel aspecten aan, nog los van bijkomende gevoelens en emoties. Maakt geld nou wel of niet gelukkig?

Waarom leven wij eigenlijk? Wat is het nut van ons bestaan? Wie daar een antwoord op dicht, is vaak gelukkiger dan mensen die onwetend zijn. Zingeving en geluk gaan hand in hand. In dit artikel geef ik mijn visie op zingeving, een visie vanuit een breed en hoog perspectief beschreven.

Wie de ontwikkelingen op aarde beziet, gelooft zijn ogen niet. Ondanks het feit dat reeds velen het licht in zichzelf hebben ontstoken, tiert het duister nog welig. Veelverdieners graaien maar door en vechtersbazen draven maar door. Hoe kunnen wij, als lichtwerkers, hiermee omgaan?

Dit artikel is een reisverslag van de ziel: ons hogere zelf, ons ware zelf. Door weer kennis te maken met de ziel, leren we het leven vanuit zielsniveau te bezien. Alleen vanuit dit hogere standpunt kunnen we de veranderingen op aarde begrijpen en accepteren.

Vanaf de kleuterschool tot aan het pensioen dient de mens het kapitalistische systeem. Vele tientallen jaren rennen we rond, vaak met de tong op de schoenen. Eerst op school, daarna op de werkvloer. Het kan ook anders. We kunnen ook een werksysteem bedenken dat in dienst van de mens staat.

Om mee te kunnen gaan in de hogere energietrilling van het leven op aarde, dienen we de liefde voor onszelf, de ander en al wat leeft te hervinden. Hierdoor gaan we een constructieve bijdrage leveren aan het leven op aarde in plaats van alles af te breken.

Tijdens zijn leven deed Jezus een belofte: Ooit zal ik wederkeren om een tijdperk van licht en liefde in te luiden, oftewel het Koninkrijk Gods. Zijn voorspelling was voer voor menig speculatie de afgelopen 2000 jaar. Klopt de profetie? Zo ja, wanneer en hoe dan?

Met kerst herdenken we de geboorte van een van de meest aansprekende mensen op aarde ooit: Jezus. Een man die zijn naasten liefhad, een man die de ogen van zijn medemens opende met inspirerende inzichten en opmerkelijke wonderen. Hoe kreeg hij, de eenvoudige timmermanszoon uit Nazareth, dit voor elkaar? Waarom was hij eigenlijk naar de aarde...

Transformatie is verandering. We transformeren niet door een kunstje te leren, niet door wat kennis te verzamelen of bepaalde vaardigheden te leren. Ook niet door een nieuw kapsel of andere kleren. Dit is slechts uiterlijke schijn, meer van hetzelfde. Transformatie gebeurt niet buiten ons, maar ín ons. Het is een verandering van ons wezen, ons...