POLITIEK

Partij van de Liefde

het kan ook anders.

Bezield leiderschap in de politiek. Wat is dat? 

Dit principe wordt duidelijk als we het afzetten tegen ego-leiderschap. 

Ego-leiders zijn veel met zichzelf bezig. Ze werken zich op in de organisatie en willen, koste wat het kost, hun verworven positie behouden. Ook als dat ten koste gaat van anderen. Ze zijn niet geheel zichzelf, maar spelen een rol. Dit breekt ze, vroeg of laat, op.

Bezielde leiders zijn dienstbaar aan het algemeen belang en doen, zo nodig, een stapje opzij. Zij geven ruimte aan anderen om zich te kunnen ontplooien. Niet geldingsdrang, faalangst en controlebehoefte regeren, maar de wens om in een prettige werksfeer optimaal te presteren met elkaar. 

De meeste leiders (bestuurders, managers) opereren ergens tussen deze twee uitersten in.

Wat als er meer bezielde mensen de politiek in gaan? Wordt de gemeente, de provincie, het land dan op een andere manier geregeerd? En wat heeft dit voor gevolgen voor de maatschappij waarin wij leven? Dit zijn interessante vragen, waar Partij van de Liefde een antwoord op heeft gedicht...

Mijn ideeën over politieke en maatschappelijk vernieuwing, meer leven vanuit hart en ziel, heb ik samengebracht in Partij van de Liefde

Een partij in oprichting die zich hard maakt voor samenwerking vanuit het hart én voor zelfbeschikking van burgers. Politiek niet langer gebruiken om strijd te voeren tegen elkaar, maar om te gaan samenwerken. Politiek bedrijven, niet gericht op sturing geven, maar op faciliteren en inspireren. 

Thans dient de mens het politieke en economische systeem. Een complex systeem waarin de opbrengst grotendeels in de zakken verdwijnt van een relatief kleine, steenrijke groep. We zouden het ook kunnen omdraaien. Een systeem ontwikkelen dat de mens dient. Een systeem dat (financiële) zorgen wegneemt, dat ruimte biedt voor zelfontplooiing en uitdagingen om de liefdevolle kracht in ons te stimuleren. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet de politiek in de toekomst een stap terug doen ten gunste van de vrijheid van de burgers. Vrijheid die nodig is om onszelf als mens verder te kunnen ontwikkelen. 

Hoe dat kan, lees je op de website van Partij van de Liefde.