Een nieuwe politiek

Het kan ook helemaal anders:
van dicteren en controleren naar faciliteren en inspireren


Partij van de Liefde
samen staan we sterker


Niemand hoeft mij een doemdenker te noemen. Mijn leven gaat gewoon door ondanks de afbraak en rampspoed die ons wacht. Ideeën over hoe het anders kan heb ik in overvloed. Over meer vrijheid en gelijkwaardigheid, over meer openheid en eerlijkheid, over meer bezieling en liefde. Een ontwikkeling richting een nieuw leven die, naast de afbraak van het oude leven, ook in gang wordt gezet. 

Het leven is, zoals aangegeven, een ervaringsreis en groeiproces. We leren tot de laatste snik op aarde, we leren in de lichtsferen na de aardse dood, we leren in een volgend leven, waar ook in het universum. Wie stilzit droogt op, die groeit niet meer. Wie beweegt blijft leven, wordt bij elke nieuwe ervaring wijzer, krachtiger en liefdevoller. 

Blijf in beweging, blijf nieuwsgierig, blijf evalueren en blijf kijken hoe het anders kan. 

Zo ook het bestuur van ons land...

Een nieuwe tijd, een nieuwe politiek

De oude politiek is hét product van ons ego: altijd strijden om anderen te verslaan. Koste wat het kost. Ook deze eenzijdige machtspolitiek zal kopje onder gaan. Onthullingen over deze duistere kant van onze politiek zal de geloofwaardigheid van het oude besturingssysteem de das om doen. De kant waarin slechts een kleine groep echt profiteert en een grote groep het nakijken heeft. De kant waar misleiding en intimidatie hand in hand gaan. De kant waar inmiddels 6 op de 10 huishoudens financiële problemen kent. 

Wat als de oude politiek instort, wat te doen met het gat dat ontstaat in het bestuur van ons land? Totale anarchie of een nieuwe manier van besturen introduceren? Op dit punt vraagt PvdL aandacht voor een nieuwe politiek van faciliteren en inspireren, geïntroduceerd door bezielde politici die dienstbaar zijn aan de samenleving en niet aan het grote geld. 

Mijn ideeën over politieke en maatschappelijke vernieuwing heb ik samengebracht in Partij van de Liefde

Een partij in oprichting die zich hard maakt voor samenwerking binnen de politiek én voor meer directe democratie en zelfbeschikking van burgers. Politiek niet langer gebruiken om strijd te voeren tegen elkaar, maar om te gaan samenwerken. Politiek bedrijven, niet gericht op sturing geven, maar op faciliteren en inspireren. Niet om de vrijheid in te perken, maar om mensen te leren omgaan met vrijheid. Hoe? Door mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.  

Thans dient de mens het politieke en economische systeem. Een complex systeem waarin de opbrengst grotendeels in de zakken verdwijnt van een relatief kleine, steenrijke groep. We zouden het ook kunnen omdraaien. Een systeem ontwikkelen dat de mens dient. Een systeem dat (financiële) zorgen wegneemt, dat ruimte biedt voor zelfontplooiing en uitdagingen om de liefdevolle kracht in ons te stimuleren. Een systeem waar vrijheid, gelijkwaardigheid en saamhorigheid hand in hand gaan.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet de politiek in de toekomst een stap terug doen ten gunste van de vrijheid van de burgers. Vrijheid nodig om onszelf als mens verder te kunnen ontplooien. Politici met een groot ego dienen een stap terug te doen. Doen zij dit niet uit vrije wil, dan zullen de onthullingen hen een handje helpen. En burgers zullen hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Niet langer de macht weggeven, achterover leunen, kritiek leveren en wegkijken, maar zelf de macht (invloed) leren hanteren. 

Hoe dat kan, lees je op de website van Partij van de Liefde.


Duistere praktijken in de politiek...

Het leven bestaat uit tegenstellingen: arm - rijk, mooi - lelijk, dik - dun, warm - koud etc. Op jonge leeftijd leren we tegenstellingen te onderscheiden (fijn-niet fijn, handig-niet handig), op oudere leeftijd leren we ze samen te voegen. Het moment waarop tegenstellingen aanvullingen worden. De één tekent het huis, de ander bouwt het huis. Hoe handig...

Een tegenstelling is ook duister en licht: onwetend en wetend, bedekt en open, oneerlijk en eerlijk, leugen en waarheid. Een tegenstelling waar de politiek bol van staat. Duistere politiek is er één van list en bedrog, van intimidatie en vrijheidsberoving. Politiek die een kleine groep voortrekt ten opzichte van de grote, vaak onwetende, groep. 

Door de eeuwen heen hebben duistere krachten steeds meer invloed gekregen op de politiek. De tijd van Koning Arthur en de ronde tafel ligt ver achter ons. Worden we soms op open wijze beroofd van onze idealen, vaak gaat het op slinkse wijze, één die we niet doorhebben. En dat is in onze democratie het geval. De ruimte die de democratie biedt wordt op meer en minder subtiele wijze misbruikt door hen die zich exorbitant hebben verrijkt de afgelopen eeuwen. Zij trekken achter de schermen aan de touwtjes. 

Onze politici zijn in dit opzicht veelal marionetten, uitvoerders van snode plannen voor verdere zelfverrijking van de elite. Waarom bezit 1% van de mensheid 95% van het totale vermogen op aarde? Hieraan mag een einde komen in de eindtijd. Aanstaande onthullingen over de misbruik van macht zullen dit bevestigen. Rutte zit niet jarenlang vast in het zadel omdat hij de held van het volk is, maar omdat hij netjes de agenda van de elite uitrolt. Macron kwam niet als een duveltje uit een doosje tevoorschijn in de politiek omdat hij zo getalenteerd is, maar omdat hij naar voren werd geschoven. Biden is niet het beste wat de Amerikaanse politiek het volk te bieden heeft, maar omdat hij goed past in de uitwerking van de duistere plannen, enz. enz.  

In de eindtijd komt dit duister aan het licht. Ook in de politiek, het centrum van de macht. Waarom? Om ermee af te kunnen rekenen. Opschonen en transformeren van krachten die onze vrijheid hebben afgepakt en ons achter hebben gesteld. Hoe om te gaan met deze onthulling? Weet, het duister was nodig om ons harde lessen in dualiteit te kunnen geven. In dat opzicht zijn duistere krachten instrumenten in handen van God, nodig om het goddelijke leerplan voor de ziel uit te kunnen voeren. Daarom kon het duister ook vele eeuwen ongestoord zijn gang gaan. Nu het licht (het zien en weten) terugkeert mag het duister zijn koffers pakken.

Hoe ermee om te gaan? Afrekenen met het duister bestaat uit drie stappen: acceptatie (zien dat het bestaat), uit heling (boosheid en verdriet transformeren) én uit vergeving (loslaten van het verleden). Wie de destructieve invloed van het duister op deze wijze kan inzien en verwerken, zal niet langer in tegenstellingen leven (spanning en strijd) maar in overeenkomsten (eenheid en harmonie). 

Meer weten? Lees mijn boek: "Openbaringen van Sananda". Een boek vol schokkende onthullingen én oplossingen!


Citaat over de politiek uit het boek

 "Openbaringen over de Eindtijd"

Kijken we kritisch naar het functioneren van onze democratie, dan zien we ruimte voor manipulatie, dan zien we tegengestelde krachten die de weg naar voren blokkeren en dan zien we het afschuiven van verantwoordelijkheid. Het heeft van ons een naïef en gemakzuchtig volkje gemaakt, dat graag klaagt en makkelijk te misleiden is.

Wil de energie van onze democratie als bestuursvorm ook in trilling omhoog gaan, dan moet ze zich opschonen en aanpassen, net als wij, mensen. Allereerst moet alle ruimte voor misleiding weggenomen worden. Dat kan door het bevorderen van openheid en eerlijkheid. Alles moet transparant worden. De achterkamertjes gaan op slot, de sleutels worden in de vijver geworpen. Politici moeten open en bloot in de etalage worden gezet, waar ze verantwoording afleggen voor hun daden. Niet één keer in de vier jaar, maar elke dag. Niet door journalisten die op hun schoot zitten, maar door betrokken burgers die meedenken en meebeslissen.

Laat als bestuurder zien waar je mee bezig bent, wat jouw keuzes zijn, jouw afwegingen, uitdagingen en twijfels. Doe alles open en eerlijk, speel open kaart. De digitale mogelijkheden zijn eindeloos. Wie niet eerlijk is, wie zijn kwetsbare kanten niet wil tonen, wie zijn twijfels niet kan uiten, wie niet in staat is om moeilijke beslissingen te nemen, wie zijn gevoelens niet onder woorden kan brengen, kan in de nieuwe tijd geen politicus meer zijn.

Samen dezelfde kant op

Politici moeten de kracht van democratie gaan inzetten om de macht van het volk te stimuleren, te bundelen en te richten. Zich inzetten om het verantwoordelijkheidsbesef, het saamhorigheidsgevoel en de bereidheid tot samenwerken te versterken. We hoeven niet allemaal hetzelfde te vinden en te doen, maar de neuzen moeten uiteindelijk wel eenzelfde kant op wijzen: richting een fijn en zorgeloos bestaan voor iedereen. Een eerlijke verdeling van de welvaart, het behouden van de natuur, het bevorderen van vrede, het stimuleren van gezonde voeding, het ontwikkelen van breed onderwijs, het zorg dragen voor voldoende huisvesting, etc. Wie is daarop tegen?

Onmogelijk? Ik denk het niet! Zodra de onruststokers, leugenaars en haatzaaiers opstappen, kunnen we serieuze stappen zetten richting een fijnere toekomst. Dus stroop je mouwen op, zet je beste beentje voor en ga ervoor! Met z'n allen. Neem je verantwoordelijkheid, verlicht jezelf, verlicht je werk en verlicht daarmee de wereld waarin je leeft.