De ongemakkelijke waarheid in veelvoud

Ons boek "Openbaringen van Sananda" is een moderne versie van het laatste bijbelboek: Openbaringen van Johannes. Het bijbelboek over het einde der tijden en de terugkeer van het licht. Het grote verschil is de duidelijkheid. Waar Johannes zijn apocalyptische visioenen uitgebreid beschrijft in voor ons lastig te begrijpen beelden, zo vertellen wij het verhaal in klare taal, een verhaal dat voor iedereen begrijpelijk is. 

We beleven thans het einde der tijden. Aan het oude leven opgebouwd met ons ego, een leven vol harde tegenstellingen en intense strijd, komt een einde. Waarom? Omdat we voldoende levenslessen in dualiteit hebben gehad. Het leven is namelijk een leerschool, waarin we door uitdagingen aan te gaan steeds wijzer, krachtiger en liefdevoller worden. Er wachten nieuwe uitdagingen, nieuwe lessen. Hiervoor is de oude aarde ongeschikt, waardoor hier het leven zal eindigen en elders zal worden voortgezet. Dat kan over een paar jaar zijn, over tientallen jaren of nog wat langer. Gebruik de resterende tijd om aan jezelf te werken. Schoon je verleden op waardoor je in trilling omhoog gaat, hoog genoeg om het nieuwe leven te kunnen betreden in een hogere dimensie. En dit is de kern van ons boek: hulp bij het opschonen en ophogen van je trilling. 

Alles wat je denkt te weten over het leven mag je vergeten. Oude opvattingen zijn niet toereikend om een helder antwoord te formuleren op de vraag wat er gaande is. Die vraag kan je alleen beantwoorden door open te staan voor nieuwe inzichten. Ze zijn niet met het hoofd te bewijzen, maar wel met het gevoel te bevestigen. Met ons verhaal doen we een beroep op jouw gevoel. Ga weer voelen! Daar bevindt zich het vertrouwen om je door deze turbulente tijd heen te helpen. Voelen onze woorden goed, neem ze dan voor waar aan. Het diepe voelen is authentiek, het denken is ALTIJD voorgeprogrammeerd en gestuurd. 

Het oude leven is in duister gehuld, het nieuwe leven zal baden in het licht. Duister betekent onwetend, licht is wetend. De leugen regeerde dus. We zijn doelbewust onwetend gehouden over wie we werkelijk zijn en waar het leven werkelijk toe dient. Alle visies en verklaringen zijn op leugens gebaseerd. Verspreid door hen die het duister dienen, door hen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. In de eindtijd mag het licht weer gaan schijnen. Alles wat het licht niet kan verdragen (leugens en manipulatie) komt aan het licht. De ene onthulling volgt de ander op, de één na de ander zal van zijn of haar voetstuk vallen. 

Niemand ontkomt aan de waarheid. Waarom? Om het leven in licht te kunnen leven, moet al het duister aan de oppervlakte komen. Een grote schoonmaakoperatie dus van het kleine duister in ons eigen leven tot het grote duister in de politiek, economie en amusementswereld. De periode tussen nu en het echte begin der nieuwe tijden is dus een tijd van grote schoonmaak, beginnend met tal van onthullingen. Dit zal voor de meesten mensen zeer schokkend zijn. Een schok die je moet aanzetten tot verandering. Laat het oude los en omarm het nieuwe. Stap uit je voorgeprogrammeerde brein (oude aannames en meningen) en ga weer bewust voelen, echt voelen!

In het boek worden tal van onthullingen gedaan als startschot. De bal moet aan het rollen worden gebracht. Onthullingen over Covid, vaccins en 5G. Allemaal bedoeld om de mens mentaal en fysiek te verzwakken, want een zwak mens is eenvoudig te sturen en zelfs tot slaaf te maken. Maar ook over de moord op Kennedy, Fortuyn en Van Gogh, mensen die openheid van zaken predikten, ontwikkelingen die door de heersende macht bruut de kop werden ingedrukt. Allemaal zaken die het daglicht niet konden verdragen, zaken waarvan de ware toedacht immer nog in duister is gehuld. Maar ook onthullingen over de hedendaagse politiek, een grote misleiding om de zakken van de rijken nog meer te vullen en de vrijheid van de mens nog meer te beknotten. De regeringspartijen koersen linea recta af op invoering van een socialcreditsystem, waarin ons gedrag van A tot Z te sturen is. 

We staan erbij, kijken ernaar maar hebben het niet in de gaten. Zo geraffineerd is het duistere spel om de macht. Zij die kritisch zijn worden weggezet als gekkies. Zo wordt het spel gespeeld. En daar mag nu een einde aan komen. Stap uit de kudde en ga je eigen waarheid leven. Met dit boek komt een einde aan een leven in duister, in leugens en bedrog, in manipulatie en intimidatie. Lees het en je zal nooit meer grootschalig op het verkeerde been worden gezet. Het is tijd dat het licht ook in jouw leven gaat doordringen! 

De zevende engel blies op zijn trompet. Er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: 'Het Koninkrijk van de wereld is het Koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus geworden, en hij zal voor altijd en eeuwig als koning regeren.


~ Openbaringen van Johannes ~


Chaos, alles staat op zijn kop; je vereenzelvigt je nergens mee, alles is losgeraakt en uit elkaar gevallen Het is natuurlijk een nachtmerrie, maar laat het voorbijgaan. Door die nachtmerrie wordt je hele verleden gezuiverd. Het is een geweldige zuivering. Je hele verleden gaat door het vuur, maar je komt eruit als puur goud.

~Osho ~


Praktisch gesproken betekende dit dat men er 'mooier' en 'sterker' uitzag en dat het lichaam minder snel verouderde. De gezonde manier van leven, eten en denken maakte dat men ook minder leed aan ziekten zoals beschavings- en welvaartsziekten. Men leefde langer en meer voluit en het lichaam liet veel meer toe dan ooit in de vorige periode. Ik keek hiernaar en vroeg me af waarom mensen bang zouden zijn zijn om hun aardse lichaam achter te laten, terwijl men er zoiets moois voor terugkreeg...


~ Jaap Hiddinga ~ 

Overgang naar de Nieuwe Tijd

Het leven is geen aaneenschakeling van toevalligheden, maar een goddelijke ervaringsreis. God, het leven, heeft voor ons een plan gemaakt om ons te kunnen ontwikkelen in wijsheid, kracht en liefde. In die zin gebeurt is er niets toevalligs in ons leven. Alles is gepland om ons die ervaring te kunnen geven die we nodig hebben om ons verder te kunnen ontwikkelen. Dat doen we in tal van levens in tal van hoedanigheden. De ene keer zijn we dader, de andere keer slachtoffer. De ene keer rijk, de andere keer arm. Soms blank, soms zwart, soms machtig, soms machteloos.

In de tijd die achter ons ligt konden we onder meer leren omgaan met emoties: met pijn, boosheid, angst en verdriet. Daarom stonden onze levens in het teken van strijd, waarin we soms zegevierden, soms de aftocht moesten blazen en soms de dood vonden. Allemaal ervaringen die ons hebben gerijpt. Nu we volgens het goddelijk leerprogramma voldoende harde lessen hebben geleerd, mag het speelbord waarop we leven veranderen van vorm en inhoud. Het leven mag aangenamer en stabieler worden, waardoor we meer geestelijke lessen kunnen krijgen. Meer het leven kunnen gaan leven vanuit het hart (verbinding) en vanuit de ziel (zinvol). 

Voordat het zover is, moet eerst het oude speelbord worden opgeruimd. De basis van onze strijdvaardige keuzes (vastgeroeste meningen en onverwerkte emoties) mag geheeld worden, waardoor we automatisch andere keuzes gaan maken, lees meer liefdevolle keuzes. De turbulentie van de overgang haalt de oude basis overhoop: meningen zijn ontoereikend en emoties gieren door ons heen. Dé kans op opschoning! Wil je mee omhoog naar een zinvol leven in verbinding (vrijheid, gelijkheid en broederschap), dan moet je de zwaarte van de oude tijd loslaten en gaan meebewegen. Ga in rust, ontspan, verwerk, laat los en geef je over in vertrouwen dat alles goed is zoals het is. Open je hart en laat de liefde weer stromen; voor jezelf, voor anderen en voor het leven!