Blog 


Om de artikelen in mijn blog te kunnen begrijpen, moet je het volgende weten: we leven in een tijd van verandering. De oude tijd vol dualiteit, angst en onwetendheid ruilen we in voor een nieuwe tijd van eenheid, vertrouwen en bewust-zijn. Het oude leven in tegenstellingen en strijd, vormgegeven vanuit ons ego, maakt plaats voor een nieuw leven in harmonie, vormgegeven vanuit de ziel. Dit is dé uitdaging waar we de komende tijd als mensheid voor staan...

Het oude systeem van ongelijkheid, angst en controle piept en kraakt in zijn voegen. Wachten is op het moment dat het definitief vastloopt en geheel instort. Het nieuwe systeem van gelijkwaardigheid, vertrouwen en verbinding wacht om te worden opgebouwd.

Een tijd met een belangrijk keuzemoment voor een ieder van ons. Iedereen staat thans voor de keuze: kies ik voor angst en controle of voor liefde en vertrouwen, voor begoocheling en betutteling of voor inspiratie en vrijheid, voor beeldvorming en gekunsteld of voor authenticiteit en puur? Kortom: een keuze om wel of niet opzoek te gaan naar de ziel in onszelf.

Mensen die weigeren met zichzelf aan de slag te gaan, die de roep van de ziel blijven negeren, zullen vastlopen, net als het oude systeem. Wie mee wil in de nieuwe tijd naar een leven in vrijheid, gelijkwaardigheid en verbinding, zal aan zichzelf moeten gaan werken. Weg angst en controle, hallo vertrouwen en overgave.

Lees mijn blog om een idee te krijgen wat dit inhoudt. Voor inspiratie en ter uitdaging!

David Goedhart

Het leven op aarde verandert. Langzaam maar zeker keert het licht terug. De politiek ontbreekt het aan daadkracht, de kerk verliest aan geloofwaardigheid en het klimaat tegenwoordig is erg wispelturig. Ook in onze eigen eigen levens vinden grote gebeurtenissen plaats. Wie is er dag in dag uit nog gelukkig en wie heeft nog blind vertrouwen in een...

De nieuwe tijd van licht en liefde impliceert ook een nieuwe mens. Voor een groter begrip van de overgang, wordt in dit artikel de oude mens, levend in een wereld vol tegenstellingen, geplaatst tegenover de nieuwe mens, levend in een harmonieuze wereld. Ter verduidelijking zijn de tegenstellingen zwart-wit opgeschreven.