BLOG

Om de artikelen in mijn blog te kunnen begrijpen, moet je het volgende weten: we leven in een tijd van verandering. De oude tijd van duister (angst en onwetendheid) ruilen we in voor een nieuwe tijd van licht (vertrouwen en bewust zijn). De oude wereld, vormgegeven vanuit ons ego, maakt plaats voor een nieuwe wereld, vormgegeven vanuit de ziel. In die zin beleven we thans het einde der oude tijden. 

Een tijd met een belangrijk keuzemoment voor een ieder van ons. Iedereen staat thans voor de keuze: kies ik voor angst en controle of voor liefde en vertrouwen, voor misleiding en onderdrukking of voor inspiratie en vrijheid, voor tegenstellingen en strijd of voor eenheid en harmonie?

Waar kies jij voor? Weet dat jouw keuze bepaalt in welke wereld jij straks leeft.

In de nieuwe tijd staat het ontwikkelingsproces van ieder individu centraal. We leven niet meer om het systeem in stand te houden, zoals nu het geval is, maar om onze kwaliteiten verder te kunnen ontwikkelen, om onze wijsheid, kracht en liefde verder te ontplooien. Om hier de noodzakelijke ruimte voor te krijgen, gaan we een politiek-maatschappelijk systeem scheppen dat ons steunt. Een systeem waarin de opbrengsten gelijkmatig verdeeld worden en niet voorbehouden zijn aan een kleine bevoorrechte groep.

Dit betekent wel dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Niet meer afschuiven of overdragen, maar zelf aan het roer van je leven gaan staan. Om individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moeten we aan onszelf gaan werken. Alles in ons dat onze liefdevolle kracht in de weg staat, moet worden opgeruimd. Denk aan oude overtuigingen (denken) en onverwerkte pijn en angst (voelen). 

Wie mee wil in de nieuwe tijd richting een harmonieus leven, zal aan zichzelf moeten gaan werken. Lees mijn blog om een idee te krijgen wat dit inhoudt. Voor inspiratie en ter uitdaging! 

Doe je mee?

Tjeerd Roosjen

Het leven op aarde verandert. Langzaam maar zeker keert het licht terug. De politiek ontbreekt het aan daadkracht, de kerk verliest aan geloofwaardigheid en het klimaat tegenwoordig is erg wispelturig. Ook in onze eigen eigen levens vinden grote gebeurtenissen plaats. Wie is er dag in dag uit nog gelukkig en wie heeft nog blind vertrouwen in een...

De nieuwe tijd van licht en liefde impliceert ook een nieuwe mens. Voor een groter begrip van de overgang, wordt in dit artikel de oude mens, levend in een wereld vol tegenstellingen, geplaatst tegenover de nieuwe mens, levend in een harmonieuze wereld. Ter verduidelijking zijn de tegenstellingen zwart-wit opgeschreven.