Openbaringen over de Eindtijd

Beste lezer,

We beleven thans het einde der oude tijden en het begin der nieuwe tijden. Alles is aan het veranderen in ons leven, of je het nu wel of niet ziet. Het leven zoals we dat kennen houdt op te bestaan. We worden als mensheid uitgedaagd nieuwe wegen in te slaan. 

De eerste weg? Inzien dat het leven niet betekenisloos is maar een betekenis heeft, een doel dient, zin heeft. Deze beschrijf ik kort op de website en uitvoerig in mijn boek "Openbaringen over de Eindtijd". Het is aan een ieder van ons om die uitdaging te zien en aan te gaan. 

Met mijn boek "Openbaringen over de Eindtijd" wil ik jou wakker schudden: zie alle ingrijpende gebeurtenissen van vandaag de dag, zie de chaos, zie het vastlopen van de oude manier van leven en ga op zoek naar nieuwe manieren. Ruil de ledigheid van het bestaan in voor een zinvolle invulling. Ontdek het antwoord op de vraag waarom je leeft. Mijn boek nodigt je hiertoe uit...

Mijn boek is niet enkel een beschrijving van het overgangsproces van oud naar nieuw, het geeft er ook een betekenis aan. Na het lezen ervan weet je waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Ook de ingrijpende voorvallen van vandaag de dag, de rampspoed en tegenslagen..  

Tot slot: het boek is ook een praktische gids om jou door deze chaotische tijd heen te leiden, met heldere inzichten, handige tips en schokkende onthullingen. Een scherpe analyse bedoeld om je bewust te maken van de uitdaging die de mensheid op aarde wacht en de nieuwe richting die zij op kan.

David Goedhart

David: "Openbaringen over de Eindtijd is een nieuwe versie van Openbaring van Johannes én van Jezus' bergrede. In heldere taal geschreven om mensen duidelijkheid te verschaffen over de tijd waarin we leven nu en over wat ons in de toekomst staat te wachten." 

Wie is deze boodschapper?

Wie is David Goedhart? Om mijn opvallende boodschap over de eindtijd te kunnen begrijpen, moet je weten wie ik ben. Mijn visie op het leven is namelijk niet los te koppelen van mijn levensloop. Daarom zal ik me eerst kort voorstellen.

Ik ben geboren en getogen in Leiden. Na de middelbare school ging ik Politicologie studeren, waarna ik ging werken in de overheidscommunicatie. Ik trouwde en kreeg twee kinderen. Tot zover niks bijzonders. Tot 11 september 2001, de dag waarop twee vliegtuigen de Twin Towers in New York in vlogen... 

Door de schok bij het zien van de beelden trad ik met mijn bewustzijn buiten mijn lichaam. Na enige tijd keerde ik terug. Er was iets wezenlijks veranderd, ik voelde me anders, lichter en liefdevoller dan voorheen. Bovendien voelde ik een enorme behoefte om me te gaan verdiepen in de geestelijke kant van het leven, iets wat me daarvoor altijd had tegengestaan. Niet verdiepen in de bestaande, georganiseerde religies, maar in spiritualiteit, de persoonlijke en vrije beleving van God. Ik bleek een natuurtalent te zijn; ik begreep alles met de knip van de vinger en kon er zelfs een spannende roman over schrijven bordenvol spirituele inzichten: Het Geheim van mijn Ziel.

Mijn vrouw kon geen afscheid nemen van de man met wie ze was getrouwd, waardoor ons huwelijk op de klippen liep. Niet veel later liep ik mijn tweelingziel tegen het lijf. Met haar heb ik een heel bijzonder avontuur beleefd, deels in het noorden en deels in het westen van het land. In Groningen hebben we het zielenverleden van Sananda en Lady Nada geheeld, in de Randstad zijn we door een periode van leegte heengegaan, een periode waarin niets van de grond kwam, een tijd waarin we onze persoonlijke wil konden inruilen voor de wil van God. Dit bizarre avontuur hebben we in twee boeken beschreven: De Wederopstanding en God op Aarde.

Na 17 jaar kwam er een einde aan onze relatie vanwege de komst van een nieuwe vrouw in mijn leven, een vrouw die met haar onbeperkte bewustzijn de grenzen van ons denken volledig heeft opgerekt. In denken en doen zijn wij één.  Een nieuwe periode brak aan: de tijd waarin ik mij ging voorbereiden op het verkondigen van de ongemakkelijke boodschap over de tijd waarin we nu leven: de eindtijd.

Ik hoop dat je me niet bij voorbaat veroordeelt, maar de moeite wilt nemen om je te verdiepen in mijn avontuur en boodschap, twee zaken die niet te scheiden zijn. Alles wat ik beweer heb ik doorleefd. In zekere zin heb ik in mijn leven al het einde der oude tijden en het begin der nieuwe tijden beleefd. Het is daarom geen kennis, maar wijsheid, levenswijsheid, niet puur voor mezelf maar ook om jou verder te helpen in deze turbulente tijd vol grote uitdagingen. Zet je scepsis opzij en doe er je voordeel mee!

David Goedhart 

Hoe om te gaan met de Eindtijd?

Het einde der tijden? Daar wil ik niets over horen...


Over dit heikele onderwerp wordt slechts in bepaalde kringen gesproken. De grote massa wil of kan er niet mee omgaan. De meeste mensen hebben het te druk met hun eigen leven, hebben niet in de gaten wat er speelt, of vinden het te confronterend en te beangstigend. Voor hen geldt: wat niet weet, wat niet deert. Maar ook mensen die succesvol zijn in het oude leven vol tegenstellingen en strijd staan niet te springen bij deze boodschap; zij vrezen hun positie en bijkomende voordelen te verliezen bij verandering.

Maar de toenemende chaos op aarde valt op een bepaald moment niet meer te ontkennen. Alles kan en zal in duigen vallen, van politiek tot economie, van maatschappij tot ons persoonlijke leven. En wat dan? Wat doe je dan? Wie of wat geloof je dan? Dat hangt grotendeels af van de hoeveelheid angst die je voelt én van de mening die je bent toegedaan. Angstige mensen gaan zich verschuilen in de hoop dat de bui zal overwaaien, gelovige mensen wachten op de verlosser, op hem die hen zal helpen.  

En wat is de kern van mijn verhaal? Gebruik deze spannende tijd om je te verlossen van angst (leer in vertrouwen te leven) en van beperkte overtuigingen (open je voor nieuwe zinvolle visies op het leven). Zo ga je een bezield leven leiden; de uitdaging waar iedereen thans voor staat. Want alleen onze ziel bezit de wijsheid, kracht en liefde om je hierdoorheen te leiden. 

Voel je je aangetrokken tot onze uitdagende visie vanuit de ziel, lees dan verder op de website. Ik leg alles uit!

Openbaringen over de Eindtijd


David: "Samen met de grootste lichtziel Sananda heb ik een boek geschreven over de tijd waarin we nu leven: de eindtijd. Het einde der tijden dat tevens een begin der nieuwe tijden is. We worden uitgedaagd hierin mee te bewegen. Deze uitdaging is namelijk geen vrije keuze; de krachten van het universum dagen je ertoe uit. Dit is de universele tijd van overgang".

We bevinden ons midden in een periode van overgang van het oude leven naar het nieuwe leven. Het oude leven opgebouwd met ons ego, het nieuwe leven dat we gaan scheppen vanuit de ziel. Een pad dus van ego naar ziel, van strijd naar samenwerking, van angst naar liefde, van eenzaamheid naar verbondenheid. Een overgang die niet onopgemerkt zal blijven, uiteindelijk voor niemand niet. 

Wat is er aan de hand? Alles is aan het veranderen; alle zekerheden veranderen in rap tempo in onzekerheden. Alles wat we hebben opgebouwd met ons ego (een hard leven in tegenstellingen en strijd) valt in duigen. Het vertrouwen in de politiek is historisch laag, de economie staat op de rand van de afgrond, de maatschappij loopt op tal van punten vast. De bezuinigingen hebben hun werk goed gedaan. Kan jij de rekeningen nog betalen? 

Onvrede en angst regeren, niet hoop en vertrouwen. En al onze handelingen worden inmiddels nauwgezet gevolgd, niks blijft meer geheim. Niet voor de overheid, niet voor de grote bedrijven. Onze gezondheid laat ook te wensen over. Ondanks alle kennis over gezond leven hebben we ons nog nooit zo beroerd gevoeld als nu. Wie kan nog zonder medicijnen en stimulerende middelen? Inmiddels slikt een miljoen Nederlanders antidepressiva.

En de mens staat op het punt verbonden te worden met de cloud, het internet, een door mensenhanden vervaardigde techniek die de natuurlijke eigenheid van de mens verder zal verdrukken. Ook is de mens inmiddels in staat de dna-codes van het leven te ontcijferen, waardoor ze kan inbreken in de goddelijke schepping van het leven. Alleen is de mens niet volwassen genoeg, niet goddelijk genoeg, om dat op een evenwichtige en opbouwende manier te doen. De mens zal in haar ijver om supersonisch en onsterfelijk te worden haar ondergang tekenen!


Het leven is geen gegeven, geen ongelukje, ook geen test van God om te kijken of je braaf zijn tien geboden opvolgt. Wat is het leven wel? Het leven is wel een leerschool, een ervaringsreis, bedoeld om te groeien in wijsheid, kracht en liefde. Elke gebeurtenis bevat een levensles. In die zin kan je aan alles in jouw leven een zinvolle betekenis geven. En nu zijn we op een punt in de tijd aangekomen, waarop het oude ego-lesboek ingeruild wordt voor een nieuw zielen-lesboek. Andere uitdagingen wachten ons.

Zij die onbewust in het leven staan hebben het niet in de gaten, zij die bewust in het leven staan wel. Mijn boek is bedoeld om mensen wakker te schudden en te wijzen op de stand van de universele klok: het is tijd om afscheid te nemen van het oude leven en zo ruimte te maken voor een nieuw begin op een hoger level. Op de puinhopen van het oude leven zullen we een nieuw leven gaan opbouwen, een leven in eenheid en harmonie.

Dit zal niet zonder slag of stoot gaan. Tal van ingrijpende gebeurtenissen wacht ons; van natuurrampen tot het ineenstorten van de economie en het ontmaskeren van de duistere kracht achter de politiek. We worden geacht alles waar we waarde aan hechten los te laten en mee te stromen op de golven van vernieuwing. Alles zal veranderen, of je het nou leuk vindt of niet.

Veel mensen zullen de komende tijd afscheid nemen van het aardse leven. De dood: niet als einde, maar als overgang, niet als slot, maar als een nieuw begin. Verdiep je reïncarnatie om dit te kunnen begrijpen.

Wie in staat is de komende tijd angst en controle te transformeren in vertrouwen en overgave zal zich kunnen redden in deze tijd van overgang. Zij die zich halsstarrig vastklampen aan oude overtuigingen en verworvenheden zullen het heel zwaar krijgen. Zo is het en niet anders. 

Elke cultuur op aarde kent verhalen over een eindtijd. Een moment waarop het oude leven aan zijn einde komt. In het westen kennen we het bijbelboek Openbaring van Johannes. Een beschrijving van zijn beelden over naderende rampspoed en de wedergeboorte van een leven in licht. De exacte boodschap van dit bijbelboek is lastig te vatten vanwege de complexe beelden. Mijn boek daarentegen niet. Hetzelfde verhaal maar dan in klare taal geschreven. 

Alles wat leeft is energie. En energie trilt op een bepaalde frequentie; hoog of laag, snel of langzaam. Het oude leven vol strijd, pijn, angst en verdriet heeft een lage trilling, het nieuwe leven in vrede en harmonie heeft een hogere trilling. Wil je mee naar een nieuw leven in licht en liefde? Verhoog dan je trilling! Ook jij bent energie, ook jij trilt op een bepaalde frequentie!

Hoe? Door oude overtuigingen over jezelf, anderen en het leven overboord te gooien en door onverwerkte pijn (trauma's) alsnog te helen. Ze vormen een belasting en houden jouw trilling laag. Door je ervan te verlossen stijg je op, krijg je als het ware vleugels. Hetzelfde gevoel als bij een verliefdheid.

Dus de tijd van niks doen, achterover leunen, wegkijken, mopperen en bekritiseren ligt achter de rug. Je mag je verantwoordelijkheid gaan nemen en je mouwen opstropen. Werk aan de winkel: jezelf en je leven opschonen, opdat jouw energietrilling omhoog gaat!


Sleutelwoorden in deze tijd zijn: 

Rust - Ontspanning - Bewustwording - Heling- Acceptatie - Loslaten - Vertrouwen - Overgave 

De ziel
Alleen de ziel heeft het vertrouwen, de wijsheid en de kracht om ons door deze uitdagende tijd heen te helpen. Mijn advies? Ontsluier het geheim van de ziel. Waar zit de ziel? In jezelf! Het diepe zuivere gevoel dat schuilgaat achter alle drukke gedachten en onstuimige gevoelens. Het diepe gevoel dat o.a. door meditatie tot leven komt. Lees er alles over in het boek!

Openbaringen

We leven in een bijzondere tijd: de eindtijd. Er komt een einde aan onze oude manier van leven, het leven in dualiteit, in tegenstellingen en strijd. Er komt een einde aan de manier van leven die we kennen, van strijden en ploeteren, van beconcurreren en bestrijden, van winnen en verliezen. Alles, maar dan ook alles, gaat veranderen. Niets van het oude, vertrouwde leven blijft bestaan. We zitten midden in het einde der tijden...

Moet je bang zijn en vrezen voor je leven? Bestaat er een hemel, een hel? Moet je je voor een rechter verantwoorden voor al jouw daden? Op deze lastige vragen geven we een helder antwoord in het boek. 

De zin van het leven...

Het leven bestaat uit opbouwen en afbreken. Het leven is dus geen gegeven, maar immer aan verandering onderhevig. Soms klein, soms groot, soms zacht, soms hard. Doel? Veranderingen dagen je uit om te leren van het leven. En daar gaat het om: leren van het leven! Dat is dé zin van ons bestaan, dé diepgang die bevrediging schenkt en vertrouwen geeft. De reden van alle uitdagingen in het leven! 

Wie immer met de wind in de rug dezelfde koers vaart, komt geen stap verder in het leven, zal nooit wijs, krachtig en liefdevol worden. Wel gemakzuchtig en zelfvoldaan.  

Aan doemdenken doen we niet 

Mensen willen graag een positieve boodschap horen, één over hoop en voorspoed. Deze boodschappers worden vaak op handen gedragen. Zij die een pijnlijke boodschap verkondigen, worden óf genegeerd óf zwartgemaakt. Als doemdenker weggezet. Ben ik dat? Geenszins! 

Zie mijn andere initiatieven: Partij van de Liefde (over politieke en maatschappelijke vernieuwing) en Academie voor Tantra (over bewust in het leven staan). Initiatieven die een start  maken met het begin der nieuwe tijden, initiatieven die jou uitdagen de brug van het oude leven naar het nieuwe leven over te steken. Hoe? Door jouw energietrilling te verhogen. Hoe? Door oude ballast overboord te gooien!

Naast de afbraak van het oude is de opbouw van het nieuwe ook begonnen. Zowel voor de bestuurders (politiek) als voor de mens en maatschappij (tantra). Ik zit niet bij de pakken neer, maar ga gewoon door met mijn leven en het uitdragen van mijn boodschap over de overgangstijd. Crisis is kans. Grijp hem!

Hoe meer je verandert, hoe hoger je energietrilling, des te fijner het leven dat op je wacht. Ooit zal het doek vallen voor het oude leven op aarde, maar tot die tijd valt er nog heel veel winst te behalen. Zet dus altijd jouw beste beentje voor!

Licht op duister...

De nieuwe wereld komt niet op een dag uit de hemel vallen, we zullen het zelf moeten scheppen. Hoe? Door het duister in onszelf en in de wereld in het licht te zetten. Een grote schoonmaakoperatie dus. Van niet weten naar wel weten, van onbegrip naar begrip, van geheim naar open, van leugen naar waarheid, van onbewust naar bewust, van angst naar liefde.

In de eindtijd zal alles wat duister is aan het licht komen. Alles wat je denkt te weten over de geschiedenis van het leven op aarde is verdraaid! De leugen heeft lange, lange tijd geregeerd. Waarom? Om ons onwetend en onmachtig te maken. Door wie? Door hen die onmetelijk rijk en machtig zijn.  

Deze openbaringen zijn bedoeld om licht te laten schijnen op het duister, opdat de zwaarte van ons oude bestaan kan oplossen in het licht van de nieuwe tijd. Alleen door ons te bevrijden van het duister (onwetendheid, manipulatie en onderdrukking) kunnen we een leven in liefde en harmonie gaan scheppen, een leven in openheid en eerlijkheid, in vrijheid en gelijkwaardigheid.

In het boek "Openbaringen over de Eindtijd" staan tal van onthullingen. Niet bedoeld om met een beschuldigende vinger naar wie dan ook te wijzen, maar om een serieuze aanzet te geven tot opschoning. Pas als AL het duister in het licht staat, pas als de deksel van elke vuilnisbak opgelicht is, kunnen we echt overgaan naar de nieuwe tijd. Openheid van zaken als eerste serieuze stap in het grote opschoon- en transformatieproces.

Kijktips op Netflix: Salvation, Manifest en Colony.

 Kwalitatief goede series met herkenbare elementen.

Het bewijs...

Hard bewijs voor het einde der tijden? Heb ik niet. Er bestaat vooralsnog geen bewijs waarmee het hoofd kan worden bevredigd. Ik kan wel een beroep doen op het gevoel. Voelen mijn woorden goed of niet? Ik bedoel niet het gevoel ingegeven door kritische gedachten of bange ingevingen, maar het diepe gevoel dat daarachter schuilgaat, dat door meditatie is op te diepen in jezelf: het gevoel van de ziel. 

Overigens, het bewijs dat het leven op de oude aarde nog lange, lange tijd zal voortduren valt evenmin te leveren...

Wat wel valt te bewijzen is het feit dat we hardhollend onze vrijheid aan het verliezen zijn. Wat kunnen we nog in een maatschappij met een social credit system? Waar we alleen kunnen bewegen als we braaf de regels opvolgen. En wat blijft er van ons over als we een chip in ons hoofd geïmplanteerd krijgen? Door wie is die ontwikkeld en met welk doel? 

Hoelang blijf jij nog naïef geloven in de welwillendheid van de elite? Weet: in de nieuwe tijd zijn we onafhankelijk. We maken we onze eigen keuzes, voortkomend uit de ziel, keuzes die iedereen dienen en niet slechts een kleine bevoorrechte groep. Dit is het grote verschil!

 David Goedhart

We hebben als mensheid alle uithoeken van het aardse leven kunnen onderzoeken. Niets is onaangeroerd gebleven, alles is inmiddels beproefd. We kunnen onszelf mooier maken met lichaamscorrecties, we kunnen alles kopen wat ons hartje begeert, we kunnen op alle mogelijke manieren seks hebben, we kunnen grotendeels onze eigen keuzes maken, we kunnen robots ons werk laten doen, etc, etc. In die zin valt er niets nieuws meer te ontdekken. 

We zijn op het punt gekomen waarop we vastlopen. Lichaamscorrecties worden verminkingen, nieuwe aanschaffen zijn overbodig (100-ste paar schoenen), alle lust vergaat ons inmiddels, we hoeven geen bijdrage meer te leveren aan de gemeenschap, computers zijn inmiddels intelligenter dan mensen. 

Vraag is of we gelukkig worden als we doorgaan op deze weg, één waarop we rondjes rijden en niet verder komen. We zitten vast op een rotonde en verdwijnen langzaam in de grond. De uitweg? Inzien dat alles van het oude leven beproefd is en dat het tijd is om van richting te veranderen. Een afslag nemen: minder aardse materie en meer spirituele behoeften. Een richting die wel bevredigend is en vervulling geeft. Opdat we wijzer, krachtiger en liefdevoller worden. Bezielde mensen met een schat aan bijzondere ervaringen op zak, klaar voor nieuwe uitdagingen.  

Ben je geraakt door mijn boodschap, nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? 

Neem dan contact met mij op via onderstaand contactformulier.